ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยม นพค.36 มอบผ้าห่มกันหนาว ส่งมอบอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชนที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 311 ครั้ง

เช้าวันนี้( 25 ม.ค.)  พลเอก พีรพงษ์  เมืองบุญชู  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลและการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  บ้านคอนผึ้ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี พลตรี ดำรงค์ คงเดช  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 และกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ให้การต้อนรับ    พร้อมกันนี้ได้มอบของขวัญวันเด็กให้บุตรธิดากำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฏรบ้านคอนผึ้ง จำนวน 80 ชุด  ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพทอผ้ากะเหรี่ยงต่ากีญะ ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้ให้การส่งเสริมผ้าทอกะเหรี่ยงเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

       จากนั้น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทาง ไป

รับมอบอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และส่งมอบให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ.แม่ออกเหนือ   ตามโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ " Light & Learn " เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชนที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.แม่ออกเหนือ อ.สบเมย และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ , สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฏรบ้านแม่ออกเหนือ  จำนวน 200 ชุด/

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา
บรรณาธิการ : ส.ปชส.มส
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ