"ไม้ไผ่ล็อคระยะห่าง" นวัตกรรมสร้างความมั่นใจจากธรรมชาติ จากโรงพยาบาลสบเมย คุมเข้มมาตรการป้องกัน-19 ระลอกใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 574 ครั้ง

               นายแพทย์จักรี คมสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย  เปิดเผยว่า  ก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลใช้กระดาษและเทปกาวติดแปะบริเวณเก้าอี้ที่นั่ง พร้อมทั้งใช้เชือกในการทำแนวเส้นทางกั้นทางเดิน แต่ทำให้เกิดการชำรุดฉีกขาด ไม่คงทน ประชาชนหลงลืมนั่งติดกัน ทำให้ยากต่อการเฝ้าระวังป้องกันในการเว้นระยะห่าง  ทางโรงพยาบาลสบเมย จึงได้วางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น  เพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมทางสังคม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวที่กำลังระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้   จึงมีแนวคิดนำวัสดุทางธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ ไม้ไผ่ มาตีเป็นรูปกากบาทแทน เพื่อล็อคระยะห่างให้ชัดเจนยิ่งขี้น สำหรับผู้มาใช้บริการเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยง

               อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทาง โรงพยาบาลสบเมย ได้วางมาตรการให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อประสานงานจากภายนอก ผู้มาใช้บริการทางโรงพยาบาลต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยแบบร้อยละ 100  รวมทั้ง ตั้งจุดเฝ้าระวังคัดกรองป้องกัน  การใช้เส้นทางเดินทางเดียว โดยให้บุคลากรและผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วย...

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ