พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรด ให้ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญสังฆทานผ้าไตรส่วนพระองค์ ถวายแด่พระสงฆ์ และมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว แก่ราษฎร ในพื้นที่ อำเภอฝาง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 25 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 210 ครั้ง

(25 ธ.ค.63) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญสังฆทานผ้าไตรส่วนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จำนวน ๑๐ ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดสันต้นเปา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และเชิญเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จำนวน ๒๐๐ ชุด มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลแม่ข่า และตำบลอื่น ในพื้นที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดสันต้นเปา เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันมีพระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอฝาง เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุ สามเณร รวม ๑๐ รูป

สำหรับ ตำบลแม่ข่า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๒,๘๔๐ ครัวเรือน มีประชากร รวมทั้งสิ้น ๗,๕๐๑ คน มีวัด จำนวน ๑๐ วัด โรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำสวนลิ้นจี่ ลำไย แตงโม สมสายน้ำผึ้ง ทำไร่ข้าวโพดยางพารา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย แปรรูปผลิตภัณฑ์(OTOP) และ รับจ้างทั่วไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ