ลูกหนี้ดีรับ 5,000 บาท ธ.ก.ส.แม่สะเรียง คืนดอกเบี้ยบรรเทาภาระเกษตรกร

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 543 ครั้ง

                นายทวีศักดิ์ คำฟู ผู้จัดการธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศ และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรได้เดินหน้าต่อไปได้ ธนาคารจึงเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเราจะเริ่มดำเนินการช่วงปีหน้า นอกจากนี้ธนาคารยังได้ตั้งเป้าเข้าไปช่วยลูกค้าที่มีปัญหาทั้งหมด ล่าสุดธนาคารได้จัดโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า ผ่านโครงการชำระดีมีคืนและโครงการลดภาระหนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระการเงินของเกษตรกรจากผลด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร โดยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ลดดอกเบี้ย รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน

                 สำหรับโครงการชำระดีมีคืนจะเป็นโครงการสำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้เป็นปกติ และไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน กรณีเป็นเกษตรกร และบุคคลจะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยชำระจริง แต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาท และกรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยชำระจริงแต่ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน

                ส่วนโครงการลดภาระหนี้ สำหรับลูกค้าที่มี สถานะหนี้เป็นหนี้ค้างชำระหรือสถานะหนี้ปกติที่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกินกว่า 15 เดือน ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบาย โดยในกรณีลูกค้าเกษตรกรและบุคคล จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยจริง และกรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 10 ไม่จำกัดวงเงินที่จะคืน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563-31 มีนาคม 2564

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ