รองอธิบดีกรมอนามัย สร้างความมั่นใจในกิจกรรม "ล้างตลาดทั่วไทย" ไล่ covid - 19 ต้อนรับปีใหม่ 2564 รณรงค์ด้วยการล้างตลาดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในช่วงที่มีการระบาดของ โควิด - 19 ที่จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 363 ครั้ง

       เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้จัดการตลาดล้านเมือง และ ประธานชมรมผู้ประกอบการภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ covid -19 ต้อนรับปีใหม่ 2564" และตรวจเยี่ยมร้านอาหารพร้อมแนะนำ "อาหารทะเล ปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย covid - 19" ที่ตลาดล้านเมือง และตลาดศิริกร อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid - 19 โดยกรมอนามัย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเรื่องการป้องกัน covid 19 เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้าดากอนามัย หรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนส่วนตัวเอง และล้างมือบ่อยๆ โดยการสร้างความรอบรู้การป้องกัน covid - 19 แก่ประชาชน ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ จัดทำคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน covid - 19 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเฝ้าระวังพฤติกรรมเรื่องการป้องกัน covid 19 ของประชาชนด้วยแบบสำรวจพฤติกรรมประชาชน และเฝ้าระวังพฤติกรรมเรื่องการป้องกัน covid 19 ของสถานประกอบการ รณรงค์ให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ทั่วประเทศ ภายใต้ "ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ covid-19 ตอนรับปีใหม่ 2564 ให้ข้อแนะนำจุดเน้นมาตรการด้านสุขอนามัยตามหลักสุขาภิบาลอาหารในตลาด ร้านอาหาร ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารโดยได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  ตรวจเยี่ยมร้านอาหารพร้อมแนะนำอาหารทะเล ปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย  covid-19 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการล้างตลาดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ covid 19 โดยการทำความสะอาดฝุ่น และหยักไย่ บนเพดาน ทำความสะอาดแผงค้า จุดพื้นที่เสี่ยง จุดร่วมสัมผัส ทางเดิน รางระบายน้ำ และกำจัดขยะในบริเวณตลาดใช้คลอรีนความเข้มข้น 100 ppm โดยเตรียมจากผงปูนคลอรีน 60 % ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร ราดในบริเวณแผงเขียง ทางเดิน รางระบายน้ำ ทำความสะอาดส้วมสาธารณะในบริเวณตลาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและทำความสะอาดบริเวณที่พักขยะ ทำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ