ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้นโยบาย "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ณ จุดตรวจหน้าถ้ำอำเภอแม่สะเรียง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 167 ครั้ง

          วันนี้ (29 ธ.ค. 63) เวลา 14.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 อำเภอแม่สะเรียง ณ จุดตรวจหน้าถ้ำ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมความพร้อมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ     

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ