อำเภอฝาง ตั้งด่านชุมชน เฝ้าระวังป้องกันอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 176 ครั้ง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งด่านชุมชนในทุกตำบล เฝ้าระวังป้องกันอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง มาตรการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนซึ่งเป็นถนนสายรอง ว่า ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ตั้งต่านชุมชน จุดตรวจหรือจุดสกัดในหมู่บ้านชุมชน เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แล้วขับขี่ยานพาหนะหรือขับขี่ด้วยความเร็วสูง ซึ่งเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

โดย ที่ตู้ยามตำรวจชุมชนแม่สูน นายอรุณ ซองชะลัย กำนันตำบลแม่สูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน และตู้ตำรวจชุมชนแม่สูน ผู้ใหญ่บ้าน และชุด อพปร. ตั้งด่านตรวจ เฝ้าระมัดระวังดูแลนักท่องเทียวช่วงเทศกาลปีใหม่และคัดกรองโควิด-19

นายประพันธ์ จันชัย กำนันตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน และและเจ้าหน้าที่ทหาร ตู้ตำรวจชุมชนโป่งน้ำร้อน ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝาง ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมตั้งด่านเพื่อดูแลนักท่องเทียวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และคัดกรองโควิด-19 ที่ตู้ยามตำรวจชุมชนบ้านดอน โป่งน้ำร้อน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ