พาณิชย์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการ หมู่บ้านทำมาค้าขาย “ชุมชนวัวลาย”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 338 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหมู่บ้านทำมาค้าขาย “ชุมชนวัวลาย” จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น และพัฒนาตลาดชุมชนในช่วงหยุดยาวปีใหม่

วันนี้ (30 ธ.ค. 63) เวลา 16.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดชุมชน ภายในงาน “เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขิน” ณ ข่วงอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ หมู่บ้านทำมาค้าขาย “ชุมชนวัวลาย” ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหมู่บ้านทำมาค้าขาย “ชุมชนวัวลาย” ประกอบด้วย วัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร และวัดนันทาราม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ เป็นแนวทางในการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด เชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการของชุมชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยใช้การบริโภคในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านทำมาค้าขายให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  โดยภายในงานมีกิจกรรมและสินค้าที่น่าสนใจให้เลือกชมและเลือกซื้อมากมาย อาทิ การเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าชุมชน เครื่องเงิน เครื่องเขิน อาหารพื้นบ้าน สินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดและผ่อนคลายไปกับการนวดแผนโบราณ

นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หมู่บ้านทำมาค้าขาย “ชุมชนวัวลาย” เป็นแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องเงินและเครื่องเขินที่มีความเป็นเอกลักษณ์จากช่างฝีมือที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ  จนกลายเป็นศิลปหัตถกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำมาค้าขาย สร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนวัวลายกลายเป็นย่านการค้าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร และวัดนันทาราม เป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ