ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพิ่มพื้นที่จุดคัดกรองบริการผู้โดยสารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 31 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 145 ครั้ง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพิ่มพื้นที่จุดคัดกรองบริการผู้โดยสารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

         วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  หรือ ทชร. ได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่จุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงรายภายในห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และเพิ่มพื้นที่สำหรับการลงข้อมูลการเดินทางผ่าน Application สวัสดีเชียงราย สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดเชียงราย และ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ในการ อำนวยความสะดวก แนะนำ ในการลงข้อมูลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย

ทั้งนี้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ยังขอความร่วมมือผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม ปฏิบัติตามมาตรการแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้มีความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ