จังหวัดเชียงราย ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 98 ครั้ง

      เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกรรประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการความปบอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอรุณ ปินตา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ผู้แทน มทบ.37 ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ผู้แทน กอ.รมน.จ.ชร. ปกครองจังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ,2  แขวงทางหลวงชนบท อบจ.ชร. สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  สนง.คปภ.จังหวัดเชียงราย บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเชียงราย พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนน

นายอรุณ ปินตา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ของวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า เกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 14 ครั้ง มีผู้บ่ดเจ็บ (admit) รวม 12 คน เป็นเพศชาย 11 คน เพศหญิง 1 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นเพศชาย 2 ราย สาเหตุมาจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ทัศนวิสัยไม่ดี สภาพรถไม่พร้อมใช้งาน ได้มีการตั้งจุดตรวจหลักทั้งหมด 36 จุดตรวจ จุดบริการหน่วยงาน / อปท. จำนวน 139 จุด ด่านชุมชน จำนวน 660 ด่าน และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5,120 คน จากข้อมูลอำเภอที่มีอุบัติเหตุ อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุเรียงตามลำดับจากมากที่สุด คือ อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 4 ครั้ง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อละอำเภอแม่ลาว จำนวน 2 ครั้ง อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอแม่สาย อำเภอละ 1 ครั้ง โดยผสรุปการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมาตรการ "1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10รสขม)" ไม่สมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ความเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับรถย้อนศร แซงในที่คับขัน ใช้โทรศรัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ และข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ข้อมูลประจำวันที่ 31 ธันวามคม 2563 มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 12 คน ชาย 11 คน หญิง 1คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 คน เป็นชาย 2 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ