กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำข้อปฏิบัติสำหับประชาชนทั่วไปในการป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

 • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
 • เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2563
 • อ่าน : 1220 ครั้ง

ไวรัสโคโรน่า เป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มที่ ติดเชื้อก่อโรคได้ทั้งในคน และสัตว์หลายชนิด ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร โดยไวรัสโคโรน่าที่ก่อโรคในคน ทำให้มีอาการของระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรง และมักมีการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ แต่ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ เกิดจากไวรัสโคโรน่า ข้ามสปีชีส์จากค้างคาวผ่านงูเห่ามาติดเชื้อในคน ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ มีอาการ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โรคระบบทางเดินอาหาร ถ่ายเหลว โดยเมื่ออาการรุนแรงจะมีไข้สูง 38 องศาขึ้นไป ปอดอักเสบ ไตวาย และเสียชีวิตได้ โรคนี้ติดต่อทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำดังนี้

 •  ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นและเมืองที่มีการระบาดตามคำประกาศของทางการจีน
 • หากเดินทางไปต่างประเทศ หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

ขณะที่ประชาชนทั่วไป

 • ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี
 • หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  และไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
 • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว)
 • ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หรือมีน้ำมูก
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ เว็บไซต์กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422 หรือ และ เพจเฟสบุ๊ค : รู้กันทันโรค เพจเฟสบุ๊ค : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ