จ.ลำปาง ประสานทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 289 ครั้ง

นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้ขอความร่วมมือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงด้านความเร็ว โดยให้เพิ่มด่านตรวจความเร็วในถนนสายหลัก และสายรอง
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงในการดื่มแล้วขับ อีกทั้ง ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุบริเวณที่เป็นทางร่วมทางแยก
สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2564 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 16 ครั้ง บาดเจ็บ 15 คน เสียชีวิต 1 ราย สะสม 4 วัน (29 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64) เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 63 ครั้ง บาดเจ็บ 66 คน เสียชีวิต 3 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือการเมาสุรา และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ