วันที่ห้าของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดลำปาง มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 215 ครั้ง

วันนี้ 3 ม.ค. 2563 ที่ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมสรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564 โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นวันที่ห้าของการรณรงค์ พบการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 13 ครั้งบาดเจ็บ 11 คน เสียชีวิต 2 ราย รวมห้าวันเสียชีวิต 5 ราย    ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จำนวน 9 ครั้ง รองลงมาคือรถจักรยาน  จำนวน 3 ครั้ง รถปิคอัพ จำนวน 1 ครั้ง 

บริเวณที่เกิดเหตุมากที่สุดคือทางตรง จำนวน 13 ครั้ง อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 7 ครั้ง รองลงมาคืออำเภองาว 3 ครั้ง  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือขับรถเร็วเกินกำหนด คิดเป็นร้อยละ 37.50  (6 ครั้ง) ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 31.25 (5 ครั้ง) ทัศนวิสัยไม่ดี ร้อยละ 12.50 
(2 ครั้ง) สภาพรถ และตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 6.25 (1 ครั้ง)

อย่างไรก็ตาม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานตามมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนได้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รวมทั้งปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ