เรือนจำจังหวัดพะเยา ปิดการอบรมโครงการ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

 

วันที่ 4 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งได้มอบหมายให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง ที่ เรือนจำจังหวัดพะเยา

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกอบรมโครงการ โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวังเรือนจำจังหวัดพะเยา กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้านในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ปัจจุบันการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดพะเยา กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/1 นี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 220 คนโดยแยกเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมชายจำนวน 187 คนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหญิงจำนวน 15 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 14 วันระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 63 ถึง 3 มกราคม 64

64

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ