ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผนึกกำลังทหารประเทศเพื่อนบ้าน วางมาตรการป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 4 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 206 ครั้ง

         วันนี้ (4 ม.ค. 63) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่ กรณีการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สถานการณ์แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมาตรการในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ณ ห้องประชุม กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

         ในที่ประชุมกล่าวถึงสถานการณ์แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการจับกุมในพื้นที่ เปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา สถิติลดลง จากการที่รัฐบาลกำหนดมาตรการต่างๆ ทำให้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้าพื้นที่ตอนนี้ในลดลง สำหรับการจับกุมที่ยังคงมีอยู่ เกิดจากนายจ้างตามโรงงานใหญ่ๆ ไม่รับเข้าทำงาน เพราะกลัวบทลงโทษ จึงมาหลบซ่อนพักอาศัยในแหล่งชุมชนตามแนวชายแดนมากขึ้น

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศเมียนมาปัจจุบัน ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในพื้นที่อิทธิพลของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ สาธารณสุขเมียนมาไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดเข้ามายังพื้นที่รัฐต่างๆ ตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้น หน่วยงานความมั่นคง ทั้งทหารและตำรวจวางกำลังเสริมภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 76 ฐานปฏิบัติการ รวมไปถึงจุดตรวจ/ด่านตรวจ ตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองในพื้นที่

        สำหรับมาตรการในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองให้เพิ่มมาตรการ และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ/เฝ้าตรวจฯ ในบริเวณช่องทางท่าข้ามในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางบก/ทางน้ำและทางอากาศ รวมทั้งความถี่ในการตั้งจุดตรวจไม่ประจำที่ พร้อมจัดทำเครื่องกีดขวาง และปรับปรุงแนวลวดหนามตามบริเวณช่องทาง/ท่าข้าม รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่ปรากฏข่าวสาร/ความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการ นอกจากนี้ให้ติดตั้งสิ่งอุปกรณ์เครื่องให้แสงสว่างบริเวณช่องทาง ท่าข้าม ตามแนวชายแดน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 ช่องทาง, 1 ท่าข้าม และ 2 ฐาน และให้ใช้เครื่องมือยุทโธปกรณ์พิเศษมาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ พร้อมประสานการปฏิบัติ ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะบริเวณที่ติดต่อกับชุมชนของประเทศเพื่อนบ้าน ประสานความร่วมมือกับกำลังทหารประเทศเพื่อนบ้าน ในการร่วมกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ โดยใช้กลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) การลาดตระเวนร่วมแบบบูรณาการทุกภาคส่วน รวมถึงการลาดตระเวนร่วมกับทหารเมียนมา พร้อมออกปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย และจัดชุดประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของมาตรการป้องกันการระบาดฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง/MR เตือนภัย แจ้งข่าวสาร เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล เพิ่มเติมภารกิจการเฝ้าตรวจให้กับเจ้าหน้าที่ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน จำนวน 9 คู่หมู่บ้าน โดยใช้ความร่วมมือระหว่างชุมชนทั้งสองฝั่งประเทศมาแก้ปัญหาร่วมกัน 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ