จังหวัดเชียงรายจัดประชุมรับฟังการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ก่อนสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 5 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 164 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมรับฟังการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ก่อนสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์

     ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานจากการประชุมของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่มีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Vedio Conferance System พร้อมการประชุมของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จากห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

     โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในปีนี้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอีกด้วย แม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกันนี้ ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดได้นำเสนอข้อมูลตามลำดับ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตราด จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด

     สำหรับจังหวัดเชียงราย ในช่วงเจ็ดวันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 93 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 80 คน ผู้เสียชีวิต 18 ราย สูงสุดของประเทศ อำเภอที่มีจำนวนอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่จัน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุตามลำดับ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ปิคอัพ และรถยนต์เก๋ง  สาเหตุเกิดจากขับรถเร็ว เมาสุรา และทัศนวิสัยไม่ดี จุดเกิดเหตุเกิดบนถนนใน อบต./หมู่บ้าน กรมทางหลวง และถนนในเมือง ตามลำดับ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเกิดในช่วง 16.01-20.00 น. มีจุดตรวจหลัก 43 จุด จุดบริการ 139 จุด ด่านชุมชน 4,639 จุด มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ 1,437 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 16,878 คัน ดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ 90 คดี 

     ด้าน ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงรายจะนำผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ไปถอดบทเรียน ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะทำการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งจังหวัด การบังคับใช้กฎหมาย กวดขันวินัยจราจร รวมทั้ง การเพิ่มบทบาท อปท.รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในระยะยาวต่อไป

     แม้ว่าในปีนี้ ผลการดำเนินงานรณรงค์อย่างเข้มข้น ได้ส่งผลให้มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลง แต่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโจทย์ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ไม่สามารถตรวจเป่าเพื่อวัดค่าระดับแอลกอฮอล์ได้ รวมทั้งตัวแปรต่าง ๆ โดยเฉพาะการขับรถเร็ว ความรุนแรงของอุบัติเหตุ การดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ สภาพสายทาง สภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศ ด่านชุมชนและจุดตรวจที่ลดน้อยลง และวินัยจราจร ซึ่งจะเร่งการเยียวยาและประสานสิทธิการคุ้มครองประกันภัยผู้ประสบภัยทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ พร้อมทั้งจะเร่งถอดบทเรียน ต้องเร่งศึกษา รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ขยายผลสาเหตุการเสียชีวิตและถูกดำเนินคดี แก้ไขปรับปรุงให้แผนงานและการปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ