ทต.เวียงฝาง แจ้ง ผู้ประกอบกิจการตลาดสด,ตลาดนัด ปฏิบัติตมมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 81 ครั้ง

เทศบาลตำบลเวียงฝาง แจ้ง ผู้ประกอบกิจการตลาดสด,ตลาดนัด ในเขตเทศบาลฯ ปฏิบัติตมมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

นายขรรค์ชัย คำอุ่น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 (COVD-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก โดยดำเนินการในส่วนของตลาด ให้ดำเนินการตามคู่มือ มาตรการและแนวทาง ในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย  เทศบาลตำบลเวียงฝาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามเทศบัญญัติตำบลเวียงฝาง จึงแจ้งผู้ประกอบกิจการตลาดสด,ตลาดนัด ในเขตเทศบาลตำบลเวียงฝาง ปฏิบัติตมมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ