พช.ฝาง เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 139 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง นำโดยนายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอฝาง ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว คือ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ B จำนวน 10 หมู่บ้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ