นายอำเภอแม่ทา ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 254 ครั้ง

วันนี้ (11 มกราคม 2564) เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ทา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอแม่ทา เครือข่ายบริการสาธารณสุขสมาชิก ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด จำนวนตรวจทั้งหมด 60 ราย

                ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สีเหลือง และใช้มาตรการของจังหวัดลำพูนที่มีพื้นที่สีส้มในการควบคุมพื้นที่ โดยได้กำกับควบคุมผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน กำหนดให้มีการกักตัว โดยให้มีการประสานงานผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน นายอำเภอมีคำสั่งกักตัวในพื้นที่ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง และจะเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่น  โดยผู้ที่เดินทางมาได้มีการลงบันทึกข้อมูลการเดินทาง เพื่อการประสานงานไปยังพื้นที่ปลายทางว่าได้เดินทางไปจุดหมายปลายทางเป็นจริงหรือไม่

                ในส่วนของด้านแรงงานต่างด้าว ต้องมีการตรวจสอบว่าการเข้าพื้นที่ในการทำงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะนายจ้างที่นำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามา จะต้องระวางโทษ และมีความผิดอย่างร้ายแรง

                 สำหรับจังหวัดลำพูน ได้มีมาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยมีการกำชับในทุกอำเภอให้มีการสำรวจ ตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง และมาตรการเชิงรุก ในการสุ่มตรวจผู้ที่เดินทาง และเข้ามาพักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมการประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องประชาชนในการป้องกันตนเอง การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง  เป็นต้น  เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่อีกด้วย.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ