สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจโครงการฯ สู่การแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 151 ครั้ง

นายวินัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฝายนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานก่อสร้างมีความคบหน้ากว่าร้อยละ 30 และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจโครงการฯ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น สำหรับใช้เป็นข้อมูลเสนอพิจารณาแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของราษฎร อาทิ โครงการฝายบ้านนาตู่พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหัวทุ่ง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โครงการฝายทุ่งแกนและฝายทุ่งกาดมอญพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และโครงการฝายทุ่งแกนและฝายทุ่งกาดมอญพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ