จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงป้องกันโควิด-19 และร่วมทำแนวกันไฟโดยรอบ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 129 ครั้ง

           วันนี้ (13 ม.ค.64) เวลา 13.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวัน"พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" โดยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง โดยทำความสะอาดสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 111 หมู่ 7 ตำบล แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

          สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดระเบียบความเรียบร้อย ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดกำจัดวัชพืชแนวถนนและทางเท้า การตัดแต่งกิ่งไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการทำแนวกันไฟ บริเวณด้านหลังของวิทยาลัยที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับภูเขา โดยมีข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรม

          สืบเนื่องจากวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ไว้อย่างอเนกอนันต์ โดยได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันตราบจนทุกวันนี้ อำเภอแม่สะเรียง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ