ผบ.ฉก.ร.7 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดน เน้นย้ำคุมเข้มโควิดระลอกใหม่ สั่งปรับแผนรับมือต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองตามสภาพภูมิประเทศ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 67 ครั้ง

          พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่7 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 และกองร้อยที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน โดยมี พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 และกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ตรวจภูมิประเทศทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ สังเกตช่องทางธรรมชาติ และเส้นทางเข้า-ออกตามแนวชายแดน จุดเสี่ยงต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นทางผ่านของแรงงานต่างด้าว จากกองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 จนถึง กองร้อยทหารพรานที่3606 ณ สถานีทวนสัญญาณบ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

             ในการนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 ได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ให้ยึดถือระบบแจ้งเตือนเหตุต่างๆ รวมทั้งการประสานงานกับมวลชนในพื้นที่ และเน้นย้ำข้อห่วงใยของแม่ทัพภาคที่3 เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามที่ปรากฏข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศจากแรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยไม่ผ่านการคัดกรอง และได้สั่งการให้หน่วยทหารเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ทำการพัฒนาสัมพันธ์กับราษฎรในพื้นที่ ให้ช่วยกันสอดส่องแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นบุคคลแปลกหน้าที่คาดว่าเป็นแรงงานต่างด้าว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งหากจับกุมได้จะดำเนินคดีทางกฎหมายสูงสุด รวมถึงจะนำผลที่ได้จากการตรวจภูมิประเทศทางอากาศในครั้งนี้ ไปวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับภูมิประเทศที่คาดว่าผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองจะใช้ในการเดินทางด้วยเท้าเข้ามายังพื้นที่ตอนในต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ