จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 219 ครั้ง

            นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาศ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

            สืบเนื่องด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการประสานจากคณะทำงานโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาฯ และคณะ มีกำหนดเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในห้วงเดือนมกราคม 2564

            ที่ประชุมในวันนี้ได้มีการพิจารณารวมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคลองหมู่ที่ 12 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า , บ้านผาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า , และบ้านหัวลาง ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า , รวมถึงการดำเนินงานของโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 บ้านศาลาเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ