ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลฯ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.แม่ฮ่องสอน เผยประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 2 ชดเชยส่วนต่าง กิโลกรัมละ 0.32 บาท

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 163 ครั้ง

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแล การดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 (งวดที่2) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 และระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.-19 ธ.ค. 2563 มีสิทธิที่จะได้รับส่วนต่างรอบวันที่ 20 ธ.ค. 2563

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% ในอัตรากิโลกรัม (กก.) ละ 0.32 บาท เนื่องจากปัจจุบันราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่ กก.ละ 8.18 บาท จากราคาที่ประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย กิโลกรัมละ 8.50 บาท กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 2 คือ กิโลกรัมละ 0.32 บาท

            ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-611-1701

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ