บ้านห้วยกองมูล อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านสามัคคี

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 150 ครั้ง

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางเรณู นะนักวัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศผลการประกวดหมู่บ้านสามัคคี และหมู่บ้านนักปราชญ์ ภายใต้กิจกรรมหมู่บ้านประชาธิปไตย

            รางวัลหมู่บ้านสามัคคี รางวัลที่ 1  ได้แก่ บ้านห้วยกองมูล หมู่ที่ 4 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย และบ้านแพมบก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย , รางวัลที่ 2 ได้แก่ บ้านเลโค๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย และบ้านแม่ฮี้ หมู่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย , รางวัลที่ 3 ได้แก่ บ้านใหม่ดอนตัน หมู่ 2 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย

            รางวัลหมู่บ้านนักปราชญ์ ได้แก่ บ้านใหม่ดอนตัน หมู่ 2 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย และ บ้านพะโท หมู่ 3 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม

            ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นตามแผนงานประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวคิดที่จะให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและพร้อมเพรียงกัน นำไปสู่การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวัน เวลา ที่กำหนด และสามารถใช้สิทธิ์ได้ถูกวิธี ทำให้มีบัตรเสียจำนวนน้อยหรือไม่มี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ