จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 26 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

               วันนี้ (25 ม.ค. 64) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบเบื้องต้น โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมระบบกรองน้ำ ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 การดำเนินการติดตามและตรวจสอบเบื้องต้น โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บ้านห้วยป๊อกจ่าน (หย่อมบ้านปางหมู) กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีการป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า และลดมลพิษหมอกควันในอากาศ พ.ศ. 2564 - 2566

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ