จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน kick off กิจกรรมลดหมอกควันไฟป่า

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 154 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง P.M.2.5 พร้อมสั่งการทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง และติดตามดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

ที่บริเวณลานกิจกรรม เชิงวัดพระธาตุดอยคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง P.M.2.5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกันรณรงค์ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งร่วมกันจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ ระยะทางรวมกว่า 5,500 เมตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะในห้วงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี ที่จะมีสภาพหมอกควันปกคลุมไปทั่ว ทำให้คุณภาพอากาศในห้วงเวลาดังกล่าว อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้แต่ละอำเภอบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จัดทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันเฝ้าระวัง และติดตามดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ