ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ประกอบอาชีพ ตามโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 98 ครั้ง

          นางสุนันทา คงพากเพียร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ปศุนายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา , ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ที่บ้านต๋อม หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ได้นำสิ่งจำเป็นพื้นที่ฐานในการประกอบอาชีพไปมอบให้กับ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดพะเยา กรมราชทัณฑ์ โดยได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านดิน และมอบสัตว์เลี้ยงประกอบด้วย ไก่ ปลาดุก เพื่อเป็นอาหารสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้า นอกจากนี้ในอนาคตทางปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จะมอบโคยืมเลี้ยง และมอบน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรด้วย

            ทั้งนี้ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวังเรือนจำจังหวัดพะเยา กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้านในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ