เชียงใหม่-ตรวจรถไฟขนสินค้าป้องกันลำเลียงยาเสพติด

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 155 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ ปปส.ภาค 5  ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางด้านรถไฟ เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ

(28 ม.ค. 64) พลตรี สุรจิตร สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และสุนัขทหาร- ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางรถไฟขบวนรถไฟหมายเลข 14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ  เพื่อตรวจสอบยาเสพติด ที่อาจซุกซ่อนกับสัมภาระ เป็นการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์  ตามนโยบายของทางรัฐบาล  ซึ่งเป็นการยกระดับสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด

โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือการเพิ่มความเข้มงวดสถานประกอบการโลจิสติกส์ ป้องกันมิให้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งโลจิสติกส์ เนื่องจากพบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดนั้นมีความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียง เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่ลงพื้นที่ไปไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมาย  สำหรับปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มกราคมา 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย และ พะเยา ทั้งหมดจำนวน 30 แห่ง ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรุทธ์ชวิน อริยากุลโรจน์
บรรณาธิการ : สทท.เชียงใหม่
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ