สพร.19 เชียงใหม่ จับมือเอกชนภาคขนส่ง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือสู่มาตรฐานความปลอดภัย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 104 ครั้ง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชน จัดอบรมเพิ่มทักษะฝีมือด้านเทคนิคการใช้และบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัยให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ ประเภทอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อส่งออก

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะของแรงงาน ที่ทำงานเกี่ยวกับการขับรถโฟล์คลิฟท์ ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อส่งออก ให้ทักษะฝีมือที่ดีได้มาตรฐาน สามารถใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามกฎหมายเกี่ยวกับรถยก (Folklift Truck) ว่าด้วยความปลอดภัยในการขับรถยก การบำรุงรักษา เทคนิคการยกของอย่างถูกวิธี การฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในส่วนของการคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับตามมาตรฐานสากล (Global GAP) ส่งผลให้สามารถส่งออกผลผลิตไปต่างประเทศได้มากขึ้น รายได้และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสูงขึ้น เเรงงานมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถได้ทำงานอย่างมั่นคง มีความก้าวหน้าและมีความปลอดภัยในการทำงาน

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ร่วมกับ บริษัท หยวน เซิ่ง เฟรช จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อส่งออก ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2564 เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือด้านเทคนิคการใช้และบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัยให้แก่แรงงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ