ทหารร่วมเครือข่ายบริการสุขภาพแม่สะเรียง ซ้อมแผนสถานการณ์ฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วยและหญิงคลอดในพื้นที่ทุรกันดาร

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 102 ครั้ง

            พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 ได้มอบหมายให้ ร้อยโท ประทีป เมืองชุม  ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3604 จัดนายสิบพยาบาล พร้อมกำลังพล บูรณาการร่วมกับส่วนราชการด้านสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอแม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง โรงพยาบาลสุขภาพตำบลในพื้นที่ ซักซ้อมแผนสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติกรรมและการส่งต่อผู้ป่วย ตามโครงการการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดารอำเภอแม่สะเรียง ณ บ้านท่าตาฝั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารแนวชายแดน สภาพภูมิศาสตร์เป็นเทือกเขาสูงชัน จึงทำให้การลำเลียงผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประกอบกับในระยะนี้มีฝนฟ้าคะนอง ไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ได้ 

              ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรให้ทันสมัย เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เป็นปัญหาสำคัญในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเนื่องจากก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งถ้ารุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น จึงต้องซักซ้อมการลำเลียงผู้ป่วยในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที สามารถทำหัตถการที่จำเป็นเร่งด่วนได้ มีแนวทางในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและส่งต่อได้อย่างเหมาะสม 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ