จังหวัดเชียงรายสร้างมาตรการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 733 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย สร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี ให้สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

                นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย ออกประกาศ ด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการรณรงค์ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยคณะทำงานได้พิจารณาร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน จึงขอให้เจ้าหน้าที่และประชาชน จะต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ รวมถึงการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถยนต์ทุกครั้ง เมื่อมาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยจะเริ่มบังคับใช้ตามมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ให้ดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี ในมาตรการสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในหน่วยงานและองค์กรอีกด้วย ..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ