จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564

          วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 เล่ม โดยจังหวัดได้พิจารณามอบให้แก่ผู้เหมาะสม จำนวน  2 ราย ได้แก่ นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักพระราชวัง ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการในพระองค์ 904 เพื่อมอบให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ "ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่" มีเนื้อหา อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ