จ.แม่ฮ่องสอน เริ่มการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะ “ชิงเผา ก่อนเกิดไฟป่า” ขณะที่คุณภาพอากาศวันนี้ อยู่ในระดับ “ดี”

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 95 ครั้ง

            ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยสรุปผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  ว่าจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งสิ้น จำนวน 39 จุด ประกอบด้วย อำเภอปาย 2 จุด อำเภอปางมะผ้ำ 1 จุด อำเภอเมือง 1 จุด อำเภอแม่สะเรียง 29 จุด และอำเภอสบเมย 6 จุด ซึ่งจุดความร้อนที่เกิดขึ้นทั้ง 39 จุด ปัจจุบันไฟดับแล้ว 32 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 จุด

            ขณะที่สถิติจุดความร้อนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 938 จุด คิดเป็นร้อยละ 5.64 ของจุดความร้อนสะสมปี 2563 หรือ คิดเป็นร้อยละ 11.29 ของค่าเป้าหมายปี 2564 ซึ่งทางจังหวัดตั้งเป้าหมายปี 2564 ไม่เกิน 8,304 จุด โดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ อำเภอปาย จำนวน 340 จุด

            สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจวัดค่า PM 2.5 เท่ากับ 30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ดี (เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

            ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิง ได้แก่ การจัดให้มีการเผาเศษใบไม้และเศษวัสดุการเกษตร หรือที่เรียกว่า การชิงเผาก่อนเกิดไฟป่า แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ การบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2564 (หมู่บ้านละไม่เกิน 3 วัน) และการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ทำกิน ตั้งแต่วันที่ 5-15 เมษายน 2564 (หมู่บ้านละไม่เกิน 2 วัน)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ