จังหวัดเชียงใหม่ จัดส่ง 4 ทีม นักรบชุดขาว ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมนักรบชุดขาว ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้ารายงานตัวและรับโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

            ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมนักรบชุดขาว จำนวน 33 คน ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดสมุทรสาครในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2564 เข้าพบนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดสมุทรสาครในนามตัวแทนคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดแบ่งทีมนักรบชุดขาว ออกเป็น 4 ทีม ซึ่งทีมแรกจะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2564, ทีมที่ 2 เดินทางปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2564, ทีมที่ 3 เดินทางปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2564, ทีมที่ 4 เดินทางปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2564

            ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ ในการเสียสละของทุกท่านที่อาสาไปปฏิบัติงานควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สับเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ฟื้นฟูร่างกายจากการปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน ขอให้ทุกท่านมีขวัญกำลังใจที่ดี และแน่วแน่ในการทำงาน รวมทั้งขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่านเคารพนับถือ ปกปักษ์ คุ้มครองให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย ทำงานราบรื่น แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

            ทั้งนี้ ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด จะได้รับความรู้ด้านข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคฯ เชิงรุก และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ