จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มความชุ่มชื้น และป้องกันปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 188 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดทำฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ 1,009 ฝาย เพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า พร้อมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายเป็นวงกว้าง จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับใช้ในการดับไฟป่า ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยในการกักเก็บน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า และเป็นแหล่งน้ำที่จะใช้ในการดับไฟป่าในกรณีฉุกเฉินได้ จึงได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงาน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางดำเนินงานและได้มอบหมายภารกิจเร่งด่วนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการสำรวจจุดพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยเน้นจุดที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า ทิศทางการไหลของน้ำ และเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ ได้มีการตั้งเป้าหมายในการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ให้ได้ 1,009 ฝาย  ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการทยอยสร้างตามโอกาสที่เหมาะสมจนครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 หากดำเนินการสำรวจและออกแบบเรียบร้อยแล้ว จะมีการแบ่งจุดในการสร้างฝายให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ  หน่วยงานราชการ  กองกำลังทหาร และสถาบันการศึกษาเป็นกำลังหลักในการก่อสร้างและรับผิดชอบดูแลรักษาต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ