กิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 113 ครั้ง

นางอัญญารัตน์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย มอบหมายให้นางศรีวรรณ ใจวงศ์ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อายเป็นตัวแทนไปเยี่ยม นางปวริศา ลังเกอร์ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระดูก ณ บ้านเลขที่ 273/1ม.8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน แต่ว่านางปวริศา ลังเกอร์ ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 03.25 น. นางศรีวรรณ ใจวงศ์ จึงได้มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่มารดาและพี่สาวให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ นางปวริศา ลังเกอร์ ที่เสียชีวิตต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ