พช.แม่ฮ่องสอน เร่งสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 132 ครั้ง

            วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ เฟิร์นริมธารรีสอร์ท หมู่ที่ 10 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน

            ในการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย 100 หมู่บ้าน (แกนนำหมู่บ้านละ 1 คน) ได้แก่  อำเภอสบเมย จำนวน 7 คน อำเภอปาย จำนวน 22 คน อำเภอแม่สะเรียง  จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 49 คน ร่วมการอบรม ซึ่งมีเนื้อหา ได้แก่ การสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" และการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ นามูนมังตายายนำทีมโดยอาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ ร่วมอบรมให้ความรู้ระหว่างวันที่ 6 - 10  กุมภาพันธ์ 2564

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ