กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งเสริมการปลูกบุกเป็นพืชเศรษฐกิจ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 86 ครั้ง

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งเสริมการปลูกบุกเป็นพืชเศรษฐกิจ

 

 วันนี้ ( 9 ก.พ. 2564 ) ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายนราพัฒน์ แก้วทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลภาพร่วมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวานนี้ (8 ก.พ. 64) คณะฯนายนราพัฒน์ แก้วทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ดูงานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพมบก (โขกู้โส่) ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเยี่ยมชมบริการการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันชุมชนบ้านแพมบก นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวสะพานบุญ (โขกู้โส่) แล้วนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย ดำเนินการโดยคนในชุมชน เป็นการทำทัวร์อินดี้ ซึ่งจะพาทำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น การทำไม้กวาดปุ๋งเป้ง การทำถั่วเน่า ทำน้ำพริกคั่วทราย และยังพาเที่ยวชมการทำการเกษตรใน “เจเจเจฟาร์ม” ซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้ Young Smart Farmer ต้นแบบ ของอำเภอปาย

 ทั้งนี้ในการประชุมในวันนี้ นายนราพัฒน์ แก้วทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีรับฟังแนวทางในการส่งเสริมการปลูกบุก ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืช เพื่อเป็นฐานข้อมูล  ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อทราบถึงสถานการณ์การเพาะปลูก และสถานการณ์ผลผลิต โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่แจ้งการปลูกบุกทั้งหมด  4,478 ไร่ เกษตรกรแจ้งการปลูกบุกทั้งหมด 1,170 ครัวเรือน แบ่งเป็นพื้นที่ปลูก ที่มีเอกสารสิทธิ์  150 ไร่ เกษตรกร 73 ครัวเรือน และพื้นที่ปลูกที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 4,328 ไร่ เกษตรกร  1,104 ครัวเรือน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ