การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดจังหวัด ส่งมอบตู้เก็บสิ่ง ส่งตรวจพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 66 ครั้ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดจังหวัด ส่งมอบตู้เก็บสิ่ง ส่งตรวจพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00 น. ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานรับ-ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบให้ในครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวสำหรับรองรับการตรวจหาเชื้อ Covid -19 และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะปฏิบัติงาน

 

 ทั้งนี้มีนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และผู้บริหารโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมกิจกรรมรับ-ส่งมอบตู้เก็บสิ่ง ส่งตรวจ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ หน้ากากอนามัย N95 ชุดกาวน์กันน้ำหมวกคลุมผม ถุงมือทางการแพทย์ เสากดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบพร้อมแอลล์กอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล ที่ร่วมช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคระบาดโควิด19 ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาลและประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเต็มที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ