แม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน รณรงค์ชวนใช้และสวมใส่ผ้าไทย สานพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 121 ครั้ง

          นางปนัดดา  เนาวรัตน์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในฐานะที่ปรึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ "ที่ว่างสร้างอาหาร" ณ แปลงปลูกผักสวนครัวของสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย สนองพระดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทยว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำมาปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้ปฏิบัติตาม  โดยคำว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมสู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย

          นอกจากนี้ยังเป็นการขานรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบในมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นำเสนอ

          ทางด้านชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จึงร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย และถ่ายภาพประชาสัมพันธ์กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนหันมาส่วมใส่ผ้าไทย เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ