มร.ลป. อบรมการทำสาวกล้วยไม้และการออกขวดกล้วยไม้ ในงานกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm @ราชภัฏลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 103 ครั้ง

วันนี้ (13 ก.พ. 64) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมให้ความรู้การทำสาวกล้วยไม้และการออกขวดกล้วยไม้ แก่ประชาชนผู้ร่วมงานกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm @ราชภัฏลำปาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์  2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายพยงค์ คงอุดมทรัพย์ ประธานสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการพาเยี่ยมชมโรงเรือน และระบบปฏิบัติการเรียนรู้เกษตรแม่นยำสูงภายในโรงเรือนระบบ Evaporation และโรงเรือนระบบปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแม่นยำ (Smart Farm LPRU) คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยคณะวิทยากรจาก บริษัท อี พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด รวมทั้งการแสดงจ้อยซอของเด็กน้อยเมืองปาน การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนไตรภพวิทยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ