จ.ลำปาง ลงพื้นที่ให้บริการโครงการ “เราชนะ” ต่อเนื่อง ย้ำ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนติดต่อขอลงทะเบียน 15-25 ก.พ. นี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 73 ครั้ง

นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางลาวัลย์ อยู่อ่อน นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวธัญจิรา บุญรักษา เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน พร้อมทีมงานสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ อำเภอวังเหนือ อำเภอสบปราบ  และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับการสนับสนุนจากนายอำเภอ ทีมงาน และ Tambon Smart Team ประจำแต่ละอำเภอ มีประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้ามาลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 1,266 ราย

ทั้งนี้  จังหวัดลำปางมีกำหนดออกให้บริการรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตามอำเภอต่าง ๆ โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" สามารถนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ / วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน และที่ว่าการอำเภอแม่ทะ / วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564 ณ ที่ว่าการอำเภองาว และที่ว่าการอำเภอเสริมงาม / วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน และที่วาการอำเภอแจ้ห่ม / วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร และที่ว่าการอำเภอเกาะคา / วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่พริก และที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ