จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม    ยาเสพติด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 335 ครั้ง

  บ่ายวันนี้ (30 มค.)นายเฉลิมพล มั่งคั่ง   รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่ 1 / 2563  ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม  2563   (1- 27 มกราคม 2563)  ตำรวจภูธร จ.แม่ฮ่องสอนมีผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติดดังนี้ จับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 55 รายผลิต 1 ราย(กัญชา 1ต้น) จำหน่าย 5 ราย ครอบครองเพื่อจำหน่าย 4 ราย ครอบครอง 19 ราย เสพ 26 ราย    ผู้ต้องหา 55 คน ตรวจยึดของกลางยาบ้า 1,149   เม็ด ฝิ่น 1,629 กรัม กัญชา 1,064กรัม ต้นกัญชา 1 ต้น

       รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน  กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจ.แม่ฮ่องสอนมีความพร้อมในการบำบัด  เพื่อให้การบำบัดผู้ติดยาเสพติดได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ 

 

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม    ยาเสพติด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

  บ่ายวันนี้ (30 มค.)นายเฉลิมพล มั่งคั่ง   รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่ 1 / 2563  ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม  2563   (1- 27 มกราคม 2563)  ตำรวจภูธร จ.แม่ฮ่องสอนมีผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติดดังนี้ จับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 55 รายผลิต 1 ราย(กัญชา 1ต้น) จำหน่าย 5 ราย ครอบครองเพื่อจำหน่าย 4 ราย ครอบครอง 19 ราย เสพ 26 ราย    ผู้ต้องหา 55 คน ตรวจยึดของกลางยาบ้า 1,149   เม็ด ฝิ่น 1,629 กรัม กัญชา 1,064กรัม ต้นกัญชา 1 ต้น

       รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน  กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจ.แม่ฮ่องสอนมีความพร้อมในการบำบัด  เพื่อให้การบำบัดผู้ติดยาเสพติดได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ 

 

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม    ยาเสพติด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

  บ่ายวันนี้ (30 มค.)นายเฉลิมพล มั่งคั่ง   รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่ 1 / 2563  ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม  2563   (1- 27 มกราคม 2563)  ตำรวจภูธร จ.แม่ฮ่องสอนมีผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติดดังนี้ จับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 55 รายผลิต 1 ราย(กัญชา 1ต้น) จำหน่าย 5 ราย ครอบครองเพื่อจำหน่าย 4 ราย ครอบครอง 19 ราย เสพ 26 ราย    ผู้ต้องหา 55 คน ตรวจยึดของกลางยาบ้า 1,149   เม็ด ฝิ่น 1,629 กรัม กัญชา 1,064กรัม ต้นกัญชา 1 ต้น

       รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน  กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจ.แม่ฮ่องสอนมีความพร้อมในการบำบัด  เพื่อให้การบำบัดผู้ติดยาเสพติดได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ 

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ