ครม.มีมติอนุมัติ "ม.33 เรารักกัน" โครงการเยียวยา ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 172 ครั้ง

ครม. มีมติอนุมัติ "ม.33 เรารักกัน" โครงการเยียวยา ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 โดยเตรียมเปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ในวันที่ 21 ก.พ. ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยมีไทม์ไลน์โครงการ ม.33 เรารักกันดังนี้ วันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค. 64 เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com, วันที่ 8 - 14 มี.ค. 64 ธนาคารตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลคัดกรอง, วันที่15 - 21 มี.ค. 64 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง", วันที่ 22 มี.ค. - 12 เม.ย. 64 เริ่มโอนเงินเข้าแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" สัปดาห์ละ 1,000 บาท (โอนทุกวันจันทร์) และวันที่ 22 มี.ค. - 31 พ.ค. 64 ใช้จ่ายเงินได้ภายใต้โครงการเราชนะ

สำหรับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ "ม.33 เรารักกัน" คือ เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เป็นผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 ไม่เป็นแรงงานต่างด้าว ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสัญชาติไทย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ