อำเภอแม่อาย ลงพื้นที่ แจงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 แก่สถานประกอบการฯ

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

อำเภอแม่อาย ลงพื้นที่ออกชี้แจงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 แก่สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมภพ หน่อแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อาย ที่ 5 บูรณาการร่วมกับ, สภ.แม่อาย, กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน 334, สาธารณสุขอำเภอแม่อาย ออกชี้แจง มาตรการการการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 แก่ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 15/2564 เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ พับ บาร์ คาราโอเกะ ผลการปฏิบัติออกออกชี้แจงมาตรการการการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและผู้ประกอบการรับปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามมาตรการต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ