ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์โครงการ “ม33 เรารักกัน” ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

          ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ “ม33 เรารักกัน” สนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33 จำนวน 9.27 ล้านคน คนละ 4,000 บาท สามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ www.ม33เรารักกัน.com โดยกำหนดช่วงเวลาลงทะเบียนใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ “ม33 เรารักกัน” ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กรอบวงเงิน 37,100 ล้านบาท (ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 และให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 9.27 ล้านคน ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการร้านค้าเดียวกันกับโครงการเราชนะ ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ประมาณ 8 เดือน (กุมภาพันธ์-กันยายน 2564)  

          ด้านนางพัชร์ธีรัช  วรรณพงษ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” และสุดท้ายคือไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะจ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ ครั้งละ 1,000 บาท รวมรายละ 4,000 บาท โดยมีช่วงเวลา ดังนี้ วันที่ 22, 29 มีนาคม 2564 วันที่ 5, 12 เมษายน 2564 และอีกกลุ่มคือผู้ประกันตนที่ไม่ผ่านการยืนยันสิทธิในครั้งแรก ก็จะมีการให้ทบทวนสิทธิในวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เมื่อผ่านการตรวจสอบสถานะแล้ว จะได้รับเงินในวันที่ 12 และ19 เมษายน ครั้งละ 2,000 บาท

           พร้อมกันนี้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ เพราะเหตุใดผู้ประกันตนในโครงการ “ม33 เรารักกัน” ไม่ได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เท่ากับโครงการเราชนะ ว่า เนื่องจากเป็นเงินในกรอบเงินกู้ของโครงการเราชนะ ที่ถูกแบ่งมาให้โครงการ “ม33 เรารักกัน” จำนวน 37,000 ล้านบาท ผู้ประกันตนที่มีเกณฑ์ได้รับสิทธิมีจำนวน 9.27 ล้านคน หากให้ 7,000 บาท จะไม่ได้รับเงินเยียวยาครบทุกคน ผลการลงมติจึงอยู่ที่ 4,000 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตนได้รับเงินช่วยเหลือทุกคนนั่นเอง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรารัตน์ ลาวิชัย
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ