จังหวัดเชียงราย มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก 2562/63

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 423 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย จัดประกวดข้าวหอมมะลิเพื่อส่งเสริมเกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดี

           นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงราย ปีการเพาะปลูก 2562/63 พร้อมด้วย นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย  ซึ่งมีผู้ชนะการประกวดประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายกรณิศ  แย้มยลงาม ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสำราญ  จันต๊ะชัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางดารณี  จันทะเรือง ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท และรางวัลชมเชย นายประเสริญ แก้วตา ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท สำหรับประเภทสถาบันเกษตรกร รางวัลชนะเลิศได้แก่ สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้าพัฒนาชุมชน ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ข้าวแปลงใหญ่บุญเรืองใต้ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท

      ซึ่ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย  และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  จัดประกวดข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก 2562/63 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และส่งผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดระดับประเทศต่อไป  จากการประกวดครั้งนี้ มีเกษตรกรส่งข้าวเปลือกหอมมะลิเข้าประกวดจำนวน 33 ราย ประกอบด้วยประเภทเกษตรกรรายบุคคล 29 ราย มีเกษตรกรอำเภอเมือง 3 ราย อำเภอพาน 8 ราย อำเภอเชียงของ 6 ราย อำเภอแม่จัน 5 ราย อำเภอดอยหลวง 2 ราย อำเภอเวียงป่าเป้า 3 ราย อำเภอเทิง 4 ราย สำหรับประเภทสถาบันเกษตรกรรวม 4 กลุ่ม มีเกษตรกรอำเภอเชียงของ 2 กลุ่ม มีอำเภอเวียงชัย 1 กลุ่ม และอำเภอแม่จัน 1 กลุ่ม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ