กิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ช่วยเหลือ ราษฎร ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 80 ครั้ง

นางอัญญารัตน์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง เป็นตัวแทนกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย พร้อมด้วยนางสาวรัศนี นามวงค์ นางศรีวรรณ ใจวงศ์ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นายจะสีบู จะพือ บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 13 ต.แม่อาย อ.แม่อาย ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เมื่อวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ