จังหวัดเชียงราย จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 146 ครั้ง

      เช้าวันที่ 2 มีนาคม 64 ที่อาคารศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ (gms) นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมีส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด

      ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น ”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

      ดังนั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย จึงได้กำหนดจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้แก่แรงงานไทยให้ได้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของ "มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพราะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ และผู้รับบริการ โดยผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ เข้าปฏิบัติงานในองค์กร ส่วนพนักงานจะได้ทราบระดับทักษะฝีมือและข้อบกพร่อง เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น ขณะที่สังคมและผู้รับบริการ จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

      กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ของหน่วยงานกระทรวงแรงงาน นิทรรศการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ